Returneringsvillkor och blankett

Returnering av produkt eller produkter

1 En konsumentkund har 14 dagars retur- och bytesrätt från det datum paketet har levererats eller avhämtats vid avhämtningsbeställning (inklusive veckoslut och helgdagar, med undantag av avhämtningsdagen). Produkten ska returneras eller bytas senast på den vardag som följer på den 14:e dagen, det vill säga om den 14:e dagen är en lördag ska produkten postas eller levereras senast på måndagen.

2 Returrätten för postförsäljning gäller endast oanvända produkter som kan säljas vidare. Under returtiden har konsumenten rätt att bekanta sig med produkten och prova den på samma sätt som då produkten köps i en butik. Konsumenten kan även öppna förpackningen för att undersöka och prova produkten utan att han/hon förlorar sin returrätt. Konsumenten kan dock inte börja använda produkten.

3 Returrätten gäller inte öppnade produkter som inte kan säljas vidare.

4 Företagskunder har ingen returrätt för angivna produkter och inte rätt att annullera en beställning.

5 Återlämningen är avgiftsfri för konsumenten och genomförs via Postens eller Matkahuoltos kundretur. För produkter som har levererats på annat sätt används den leveransmetod med vilken produkten ursprungligen har levererats.

6 Som inköps- eller avhämtningsdatum anses den dag då paketet har lösts ut eller avhämtats hos transportföretaget eller alternativt datum på kvittot. Kunden är skyldig att lägga fram bevis på när paketet har lösts ut med till exempel Postens eller Matkahuoltos kvitto eller med en fraktsedel från Kaukokiito.

7 Ifall FitWood AB i undantagsfall godkänner en återlämning av en produkt som inte kan säljas vidare, är bristfällig eller har returnerats efter att returrätten har löpt ut debiteras minst 25 procent av produktens pris som egenkostnad.

8 Definition av en godkänd produktretur:
a) Produkten är i originalförpackning (välförpackad) utan överflödiga beteckningar eller spår.
b) Kopia på kvittot/fraktsedeln medföljer.
c) Returen sker senast inom 14 dagar från inköpsdatum.

9 För omotiverade returneringar debiterar vi kunden kostnaderna enligt gällande prislista.

10 Bristfälliga returneringar skickas tillbaka på kundens bekostnad.

11 Produktens returrätt är alltid produktspecifik och en eventuell fördröjd leverans av en annan produkt ger inte rätt till en längre returneringstid för den första produkten.

12 Leveranskostnader för returneringar från ett annat land betalas av kunden.

13 Vi löser inte ut obetalda, postförskotts- eller kreditpaketförsändelser (returneringar eller garantireparationer). Återlämningar och garantiförsändelserna ska göras genom att kunden själv levererar produkten till FitWood AB eller som kundretur via Posten, Matkahuolto eller Kaukokiito, beroende på vilket bolag ursprungligen levererade produkten. Kundreturerna via ovan nämnda bolag är avgiftsfria för avsändaren inom Finland. FitWood AB ansvarar inte för leveranskostnaderna andra leveransmetoder används eller vid återlämning från andra länder.

14 När kunden skickar en försändelse till FitWood AB ska han eller hon komma ihåg att förpacka produkten omsorgsfullt och så att den håller för transporten. FitWood AB godkänner inte återlämningen om produkten inte har förpackats omsorgsfullt.

15 Produkter som bristfälligt eller utan grund har skickats för garantiservice skickas tillbaka på kundens bekostnad.

16 För omotiverade returneringar debiterar vi kunden kostnaderna enligt gällande prislista. Returneringen är omotiverad om produkten är hel, om den inte omfattas av garanti- eller returneringstiden eller om definitionen för returnering/garantireparation inte i övrigt uppfylls. Att söka efter en defekt produkt/del i ett delpaket är en separat avgiftsbelagd tjänst. Vi debiterar även kostnader som inte omfattas av tredje parts garanti, såsom reparationsbedömningar.