Välj en sida

Träna med oss

Vi vill erbjuda dig eleganta skandinaviska redskap som du kan träna hemma med utan att du behöver gömma undan dem efter träningen. Utöver de unika och fantastiska redskapen vill vi utmana dig till att träna rätt, vinna över dig själv och bestiga Skandinaviens högsta berg! Håll dig à jour och kom alltid tillbaka och följ innehållet vi erbjuder. Är du själv aktiv utövare, bloggare eller professionell idrottsinstruktör? Kontakta oss och kom med och inspirera våra kunder till att skicka oss träningsanvisningar, -bilder och –videor!

Nedan kan du titta på Hanna-Maari Latvala, en sprintlöpare, med en kort guide om hur du tränar dina hästklippor med Trollveggen. Du kan hitta fler träningsinstruktioner i länkarna ovan.
mt|fitness_center|

Träningsinstruktioner:

ADULT GYM RINGS Gymnastikringar
mt|fitness_center|

Träningsinstruktioner:

TROLLVEGGEN Chin Bar – Pull ups and chin ups
mt|fitness_center|

Träningsinstruktioner:

TROLLVEGGEN Chin Bar – Assisted chin ups, push ups and dips
mt|fitness_center|

Träningsinstruktioner:

M-ROLL 35 Massage Roller
mt|fitness_center|

Träningsinstruktioner:

TROLLVEGGEN Chin Bar –
Abs and back stretches

Stay tuned and keep in touch

with us to keep track of the content we’re offering. Are you an active trainer, blogger or sports professional? Please contact us and join in inspiring our customers through our training instructions, photos and videos!

Pin It on Pinterest

Share This