Kestävyys

Vastuullisuus on yksi yrityksemme kulmakivistä ja olennainen osa koko FitWoodin syntytarinaa. Kun FitWood perustettiin vuonna 2015 lähtökohtana oli luoda yritys, joka hyvinvoinnin edistämisen lisäksi toimisi edelläkävijänä aktiivisen elämäntyylin ja kestävän suunnittelun yhdistämisessä. Meille vastuullisuus on kaikkea toimintaamme ohjaava arvo ja se ilmentyy muun muassa jatkuvana sisäisten prosessiemme kriittisenä tarkasteluna ja kehittämisenä, kuin myös yhteistyökumppaneidemme tarkkana valikointina. Tuotteissamme huomioimme vastuullisuuden paitsi materiaalivalinnoissa, valmistusprosesseissa ja pakkauksissa, myös niiden elinkaaren kokonaisvaltaisessa tarkastelussa.

Kauniista puisista kotikuntoiluvälineistä lähtenyt ajatus on vuosien saatossa muovautunut koko perheen aktiivisen elämäntyylin ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän kehityksen myötä tuotteidemme keskiöön on noussut entistä vahvemmin mukaan myös monikäyttöisyys, jonka kautta pyrimme luomaan tuotteillemme mahdollisimman pitkän elinkaaren. Useita eri käyttömahdollisuuksia tarjoavat huonekalut voivat pienissä kodeissa säästää tilaa, ja etenkin lasten nopean kehityksen kohdalla antaa tuotteelle merkittävästi lisää käyttövuosia. Pyrimme myös parhaamme mukaan tarjoamaan tuotteisiimme varaosia, jotta niiden matka saisi jatkua mahdollisimman pitkään.

Pyrimme pitämään tuotantoketjumme mahdollisimman lähellä ylimääräisen ilmastokuorman minimoimiseksi, ja siksi olemmekin keskittäneet raaka-aineidemme hankinnan ja tuotteiden valmistuksen Suomeen ja Eurooppaan. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että käyttämämme materiaalit ovat kestäviä ja ympäristöystävällisiä, ja täyttävät aina meidän korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimuksemme. Tekstiileissä käytämme aina mahdollisuuksien mukaan kierrätettyjä materiaaleja, tuotteen käyttötarkoituksen ja sen vaatiman kulutuksen keston ehdoilla. Myös pakkauksissa pyrimme aina valitsemaan ekologisimman vaihtoehdon, ja olemmekin onnistuneet viime vuosien aikana minimoimaan muovin käytön, yli 95 % käyttämistämme pakkausmateriaaleista ollessa biohajoavia.

Vaikka kestävämpi tuotanto tarkoittaa useimmiten korkeampia hintoja, me haluamme uskoa, että valitsemamme tie kantaa, sillä koemme, että vain siten voimme olla mukana rakentamassa tulevaisuutta, jonka takana voimme seistä. Koska ympäröivä maailma on jatkuvassa muutoksessa ja vastuullisuus on siihen tiiviisti yhteydessä, tulee meidän tarkastella ja kehittää myös omaa toimintaamme jatkuvasti. Meille vastuullisuus merkitseekin ennen kaikkea jatkuvaa kehitystyötä ja opintietä, jossa emme voi koskaan olla valmiita.